Laivat

Matkustaja-alusten energiatehokkuus on viranomaisten, laivanrakentajien ja varustamojen yhteinen missio. Lämmön talteenotto harmaista ja mustista jätevesistä ja sen kierrätys käyttöveden lämmitykseen lisää alusten energiatehokkuutta. Se tuo säästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Älykkäiden energian kierrätysratkaisujen hankkiminen perustuu aina liiketoiminta- ja markkinointistrategiaan. On selvää, että CO2-päästöjen supistaminen vahvistaa varustamon liiketoiminnan vastuullisuutta ja kestävää liiketoimintaa. Markkinointiin emme voi puuttua, mutta voimme varsin luotettavasti arvioida kuinka investoinnit energiatehokkuuteen ja laivan omaan sisäiseen lämmön kierrätykseen ja energiantuotantoon lisää sen kustannustehokkuutta.