VAIHTOEHTO KAUKOLÄMMÖLLE JA MAALÄMMÖLLE

Kustannustehokkaampi kuin maalämpö

Ecohybridi-järjestelmässä kiinteistön lämmitys- ja viilennysjärjestelmälle ei tarvitse porata perinteisiä maalämpökaivoja.

Energiatehokkaampi kuin maalämpö

Ecohybridi-järjestelmä energiapaalujen ja jäteveden lämmön talteenotolla on erittäin energiatehokas hybridilämmitys- ja viilennysjärjestelmä.

Soveltuu myös pohjavesialueille

Ecohybridi-järjestelmä soveltuu maalämmön hyödyntämiseen myös pohjavesialueilla mihin ei saa porata maalämpökaivoja.

Hybridijärjestelmä 100 % uusiutuvalla energialla

Ecohybridi-järjestelmä on erittäin energiatehokas lämmitys- ja viilennysjärjestelmä uusiin rakennettaviin kerrostaloihin, hotelleihin, ravintoloihin, uimahalleihin, sairaaloihin sekä teollisuuteen, joissa käytetään teräspaalutusta perustuksissa. Ecohybridi-järjestelmän avulla kiinteistöt voivat tuottaa tarvitsemansa lämmityksen ja viilennyksen erittäin energiatehokkaasti jopa kokonaan omalla tontillaan.

Ecohybridi-järjestelmä toimii 100 % uusiutuvalla energialla sekä hukkalämpöjen talteenotolla. Ecohybridi-järjestelmä yhdistää jäteveden lämmöntalteenoton Ecowec-lämmönvaihtimella ja maalämmön Ecowell-energiapaalujärjestelmästä kokonaisvaltaiseksi lämmityksen ja viilennyksen ratkaisuksi.  Järjestelmään voidaan kytkeä lisäksi myös poistoilman lämmöntalteenotto tai aurinkokeräimet.

Ecohybridi-järjestelmä suunnitellaan ja mitoitetaan kohdekohtaisesti ja se toimitetaan asennettuna sekä käyttöönotettuna asiakkaalle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tehokas ja huoltovapaa lämmönvaihdin jätevesien ja muiden hukkalämpöjen, sekä uusiutuvan energian talteenottoon.

Kiinteistön teräspaaluperustuksia hyödyntävä energiatehokas maalämpöratkaisu lämmitykseen ja viilennykseen uudisrakentamisessa.

Miten Ecohybridi-järjestelmää hyödynnetään?

Ecohybridi-järjestelmä voidaan suunnitella ja toteuttaa kiinteistön ainoana lämmitys- ja viilennysratkaisuna tai se voidaan lisätä rinnakkaisjärjestelmäksi mm. kaukolämpöjärjestelmän rinnalle. Ecohybridi-järjestelmän avulla kiinteistön omistaja voi vähentää lämmitys- ja viilennyskustannuksia sekä suojautua ostoenergian hinnankorotuksiin kierrättämällä jo kerran ostettua kaukolämpöä tai tuotettua maalämpöä tai jätevesien lämpöä kiinteistön ja käyttöveden lämmittämiseen.

Mikä on hybridijärjestelmä?

Hybridijärjestelmä on uusiutuvia energialähteitä ja hukkalämpöjä hyödyntävä lämmitys- ja viilennysratkaisu kiinteistöihin. Useasti järjestelmä muodostuu lämpöpumpusta, johon kytketään vähintään kaksi eri lämmönvaihdinta, josta lämpöpumppu kerää lämpöä tai kylmää samanaikaisesti. Hybridijärjestelmien hyötynä on merkittävästi parempi hyötysuhde, jolloin ne voivat tuottaa tarvittavaa lämmitystä ja viilennystä perinteisiä maalämpöjärjestelmiä energiatehokkaammin.

Miten Ecohybridi-järjestelmä toimii?

Ecohybridi-järjestelmä kerää maalämpöpumpulla lämpöä ensin kiinteistön perustuksista Ecowell-energiakeräimillä, jonka jälkeen vielä kiinteistön jäteveden lämpöä Ecowec-hybridivaihtimilla. Lämpöpumpulta lähtevä ja palaava keruuliuos on tämän menettelyn johdosta huomattavasti lämpimämpää kuin perinteisissä maalämpöjärjestelmissä. Korkeampi keruuliuoksen lämpötila parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta, jonka johdosta järjestelmä käyttää huomattavasti vähemmän sähköä kuin perinteinen maalämpöjärjestelmä.