Sairaalat ja yliopistot

Kainuun uusi sairaala, Kajaani

Kajaaniin on valmistunut uusi energiatehokas sairaala Kainuun sairaanhoitopiirin käyttöön vuoden 2020 aikana. Kiinteistöstä löytyvät kaikki terveydenhuollon palvelut, moderni sairaala ja potilaiden kuntoutumista tukeva toiminnallisuus sekä muuntojoustavat tilat. Lisäksi sairaalan energiatehokkuuteen on panostettu suunnittelun ja toteutuksen osalta.

Kainuun uuteen Kainua-sairaalaan asennettiin 2 kpl Ecowec-hybridivaihtimia jäteveden lämmön talteenottoon. Kiinteistöstä poistettava jäteveden lämpö kierrätetään kiinteistön viilennysjärjestelmän lämmitykseen. Ecowec hybridijärjestelmät on kytketty kiinteistön keskitettyyn lämpöpumppujärjestelmään, joka toimii kaukolämpöjärjestelmän rinnalla. Lämpöpumppujärjestelmä kerää tehokkaasti jäteveden lämmöt talteen Ecowec hybridivaihtimilla ja kierrättää ne takaisin kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.