Sairaalat ja yliopistot

Ecowec-hybridivaihdin ottaa jätevedestä talteen sen hukkalämmön, jota terveydenhoitoon tarkoitetuissa kiinteistöissä valuu viemäriverkkoon runsaasti. Sairaalat hukkaavat lämpöenergiaa viemäriin mm. keittiö-, potilashuone-, sänky- ja autoklaavipesuvesien muodossa, josta lämpöä voidaan ottaa talteen merkittäviä määriä.

Sairaaloiden ja hoitolaitosten suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä voidaan arvioida varsin luottavasti, minkä verran rakenteilla oleva yksikkö käyttää vettä ja kuinka suuren osan rakennuksen tarvitsemasta lämpöenergiasta voidaan jäteveden kierrätyksellä kattaa.

Referenssit