Asuintalot

As Oy Helsingin Sompasaaren Pooki

Helsingin itäisessä kaupunginosassa sijaitseva Sompasaari on merkittävä uusi asuin- ja toimistorakennusten sekä palveluiden keskittymä. Alueelle on rakennettu useita kymmeniä asuinkerrostaloja aivan merenrannan läheisyyteen ja lähelle Helsingin keskustaa. As Oy Helsingin Sompasaaren Pooki on yksi hienoimmista alueen asuinrakennuksista, jossa on otettu huomioon myös energiatehokkuus arkkitehtuurin lisäksi. 

Kiinteistöön on asennettu jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä kaukolämpöjärjestelmän rinnalle. Ecowec hybridivaihdin on kytketty lämpöpumppuun, joka tehokkaasti siirtää kiinteistöstä poistuvan jäteveden lämpöä uuteen kuumaan käyttöveteen. Järjestelmä on siis kaukolämpöä ja jätevettä hyödyntävä hybridijärjestelmä, joka vähentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä ja kiinteistön lämmityskustannuksia.