Hotellit ja suurtalouskeittiöt

Lehtiojan palvelukeskus, Lahti

Lehtiojan palvelukeskus Lahdessa on alueellisen hyvinvointikuntayhtiön omistama vanhusten palvelukeskus. Kiinteistössä asuu yli 200 vanhusta ja kiinteistön palveluja käyttävää asukasta. Kiinteistössä tuotetaan asumis-, ruoka- ja pesupalveluita kiinteistön asukkaille, jotka ovat hyvin energiaintensiivisiä. Kiinteistön omistaa Lahden Talot Oy, joka on kaupungin omistama vuokrakiinteistöyhtiö. Yhtiön tavoitteena on tuottaa ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta vuokraustoimintaa vuokralaisille. Yhtiö on sitoutunut vähentämään omistamiensa kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä ja pyrkiä rakentamaan ja saneeraamaan vähintään A-energialuokan kiinteistöjä tulevaisuudessa.

Kiinteistön lämmitystä tuottaa maalämpöjärjestelmä, jonka tuotto on hetkittäin hieman rajallinen suhteessa kiinteistön tarpeeseen nähden. Maalämpökaivojen määrä on hieman pieni kiinteistön kovaan energiakulutuksen verrattuna, jonka takia kiinteistöön asennettiin Ecowec hybridivaihdin. Suuresta kuuman veden kulutuksesta johtuen Ecowec tuottaa paljon energiaa jätevedestä, joka siirretään maalämpöjärjestelmän tehostamiseen. Ecowecin kautta maalämpöpumppu saa lisää energiaa jätevedestä, joka vastaa noin 4-6 maalämpökaivon vuosituottoa.